НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация : Мария Хараламбос Иродоту

Дата на публичната защита: 06.10.2017г. 13.00 часа, зала “Бекенбауер” бл. 70 в НСА “Васил Левски”, Студентски град

Тема: „Изследване ефективността на обучението по тенис на основните удари със затворена позиция при кипърски студенти“

Професионално направление 7.6. Спорт по научната специалност „Теория и методология на спортната наука“

Научен ръководител: доц. Иван Димов, доктор

Вътрешни членове:

1.доц. Арахангел Григоров Гигов, доктор- –- НСА „Васил Левски“, Председател
2.доц. Галина Стоянова Очева, доктор - НСА „Васил Левски“
Резервен член доц. Мартин Василев Шишков

Външни членове:
1. проф. Веселин Желязков Маргаритов, дн – Рецензент, Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски“
2. проф. Петър Александров Банков, доктор – пенсионер
3. доц. Венцислав Иванов Гаврилов, доктор- Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София
Резервен член: Доц.Стайко Цонев,доктор

Технически секретар: Йоана Папазова


Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share