НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Ийгит Хакан Юнлю

Официална защита на дисертационен трудна тема: „Изследване на гъвкавостта и силата, като фактори на изпълнителското майсторство във фолклорните танци“с научен ръководител доц. Бисер Петров Григоров, доктор за придобиване на научната степен “Доктор” по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)“, професионално направление 7.6. Спорт от Ийгит Хакан Юнлю
Официалната защита ще се състои на 20.09.2016 г. от 14:00 часа в зала А3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научното жури да се състои от:

Вътрешни членове:
1. проф. Кирил Георгиев Андонов, дн
2. доц. Златин Маринов Костов, доктор
Резервен член доц. Гюрка Ганчева Димитрова, доктор

Външни членове:
1. проф. Даниела Кирилова Дженева, доктор – АМТИИ, Пловдив
2. проф. Антон Христов Антонов, доктор – АМТИИ, Пловдив
3. проф. Николай Стоянов Цветков – ЮЗУ, Благоевград
Резервен член проф. Кирил Захариев Костов, дн

Технически секретар: Цветелина Гергова-Манчева

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share