НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Удължен е срокът за заплащане на конгресни такси

Уважаеми колеги,

Бихме искали да ви информираме, че срока за плащане на такси за участие с публикации в Международен научен конгрес «Приложни науки в спорт» http://icass2017.com на Национална спортна академия «Васил Левски» се удължава до 15 септември 2017. Всички абстракти, за които не се получат плащания на името на първият автор няма да бъдат публикувани.

Срока за подаване на пълен текст след получено плащане остава 30 септември 2017.

За допълнителни въпроси, относно плащанията се обърнете към г-жа Стефка Кончева.

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share