НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Виктория Иванчева

На 26.09.2017 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНЧЕВА на тема: „Мотивацията и мотивационният климат като фактори за реализацията на състезатели по спортна стрелба” за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)”, професионално направление 7.6 Спорт.

Научен ръководител: проф. Татяна Янчева, дн

Рецензенти: доц. Галина Димитрова Домусчиева-Роглева, доктор, проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор

Състав на научното жури:

Вътрешни членове
:
проф. Иван Борисов Ачкаканов, дн
доц. Галина Димитрова Домусчиева-Роглева, доктор – Председател на журито
Резерва: проф. Михайл Живков Георгиев, доктор.

Външни членове:
проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор
проф. Димитър Танев Кайков, дн
доц. Петър Боянов Дойчев, доктор.
Резерва: проф. Петър Александров Банков, доктор

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share