НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - проф. К.Петков

Официална защита на дисертационен труд на тема:„Идентифициране на основните фактори, детерминиращи върховите спортни постижения на българските фехтовачи в периода 1950-1990 г.“  за придобиване на научната степен “Доктор на науките”, професионално направление 7.6. Спорт от проф. Красимир Лазаров Петков, доктор.

Публичната защита ще се състои на 19.09.2017 г. от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научното жури се състои от:

Вътрешни членове:
проф. Пенчо Георгиев Гешев, доктор
проф. Иван Борисов Ачкаканов, ДН
проф. Бисер Максимов Цолов, ДН
Резервен член: доц. Евтим Лефтеров Григоров, доктор

Външни членове:
1. проф. Димитър Танев Кайков, ДН
2. проф. Георги Великов Колев, доктор – ШУ „Еп. Константин Преславски”
3. проф. Людмил Петров Иванов, доктор – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
4. проф. Йордан Константинов Иванов, доктор – МГУ „Св. Иван Рилски”
Резервен член: проф. Ангел Крумов Божичков, доктор

Технически секретар: Цветелина Василева Митова

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share