НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за доцент - Георги Палакарски

На 12 септември 2017 г. от 13.00 ч. в кабинет 102, НСА «Васил Левски», Студентски град, ще се състои второто, заключително заседание на Научното жури по провеждане на процедура за заемане на академичната длъжност «ДОЦЕНТ» в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Биатлон” за нуждите на катедра „Снежни спортове“ с кандидат гл. ас. Георги Иванов Палакарски, доктор.

Състав на научното жури:

Вътрешни членове
:

Проф. Иван Борисов Ачкаканов, ДН

Проф. Красимир Лазаров Петков, доктор

Доц. Д-р Иван Христов Мазнев, доктор

Доц. Кръстьо Тодоров Згуровски, доктор

Резерва – доц. Петър Георгиев Янков, доктор

Външни членове:

Проф. Доротея Георгиева Стефанова, ДН

Проф. Васил Лазаров Фурнаджиев, ДН

Доц. Александър Ангелов Цветков, доктор

Резерва – доц. Георги Панайотов Жълтов, доктор

Технически секретар: Цветелина Василева Митова

Рецензенти на конкурса:

1. проф. Васил Лазаров Фурнаджиев, ДН

2. проф. Красимир Лазаров Петков, докторМатериалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share