НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ НА ТЕМА: „КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ЧЕСТО СРЕЩАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ”

На 12, 13 и 14 май в НСА „Васил Левски“ се проведе курс за обучение на учителите по физическо възпитание и спорт на тема „КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ЧЕСТО СРЕЩАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ” с водещ преподавател проф. Незабравка Генчева, доктор от катедра „Кинезитерапия и рехабилигтация“. В обучените взеха участие 19 учители от София и страната.

Семинарът бе открит от проф. Бисер Цолов, ДН – ръководител на Център за СДК при НСА. В теоретичната част на семинара проф. Генчева представи кинезитерапията и двигателната активност при някои социално значими заболявания в ученическата възраст като: гръбначни изкривявания и деформации на гръден кош и ходило, бронхиална астма, диабет и затлъстяване. Поради породен интерес сред участниците, допълнително бяха разяснени въпроси свързани със синдрома на разстройство на вниманието и хиперактивност и подходящата двигателната активност и спорт. В практическата част на семинара учителите имаха възможност да се запознаят с диагностицирането на гръбначни изкривявания и плоско ходило, както и да упражнят някои дихателни техники. Всички участници останаха удовлетворени от проведеното обучение и изявиха желанието си за надграждане на тематиката. Получените познания ще им дадат възможност да разпознават различните заболявания и разстройства при децата, както и да подбират най-подходящите упражнения в часовете по физическо възпитание.


   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share