НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Мариана Борукова осъществи преподавателска мобилност по програма Еразъм+ в Matej Bel University in Banská Bystrica, Словакия

Гл. ас. Мариана Борукова, доктор осъществи преподавателска мобилност по програма Еразъм+ (KA103 – образователна мобилност на граждани между Програмни държави) в Matej Bel University in Banská Bystrica, Словакия в периода 16.04.2017 – 22.04.2017. По време на мобилността гл. ас. Борукова изнесе 8 часа лекции пред местните студенти в областта на баскетбола.

Пред студентите от всички курсове от специалност „Баскетбол“ в Matej Bel University , гл. ас. Борукова изнесе лекция за новите методи и подходи при провеждане на предварителната подготовка преди състезания в стратегически и тактически план. Темата предизвика голям интерес и задълбочена дискусия сред студентите.

Основната тема на практическите занимания бе свързана със съвременните тенденции в баскетбола при играта в защита.

На студентите от Учителски факултет, гл ас. Борукова разясни спецификата на работа при методика на обучение на играта в защита.

Гл. ас. Борукова проведе и демонстративна тренировка с представителния женски отбор по баскетбол на Matej Bel University. Тя обмени опит и добри практики със своите колеги от Matej Bel University при работата със студенти. Обсъдиха се възможностите за разработване на съвместни проекти и засилване на сътрудничеството между Национална спортна академия „Васил Левски“ и Matej Bel University в рамките на Програма Еразъм+

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share