НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Венелина Цветкова

Дата на публичната защита: 11.05.2017г. 13.00 часа, зала “Бекенбауер”, бл. 70 в НСА “Васил Левски”, Студентски град.

Венелина Йорданова Цветкова

Тема: „Усъвършенстване на технико-тактическата подготовка по тенис на маса при 7-12 годишни деца “

професионално направление: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура), професионално направление 7.6. Спорт.

научен ръководител: доц. Галина Стоянова Очева, доктор


Вътрешни членове:

1. проф. Лъчезар Василев Димитров, доктор – Председател -Рецензент
2. доц. Мартин Василев Шишков, доктор
Резервен член доц. Цветанка Георгиева Захариева, доктор

Външни членове:
1.проф. Петър Александров Банков
2.доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор СУ „Климент Охридски“
3. доц. Венцислав Иванов Гаврилов, доктор – ХТМУ – София - Рецензент
Резервен член проф. Симеон Иванов Стоянов, доктор

Технически секретар: Йоана Папазова

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share