НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация: Ивица Чакаров

Дата на публичната защита: 04.05.2017г. 13.00 часа, зала “Бекенбауер”, бл. 70 в НСА “ВасилЛевски”, Студентски град

Тема: „Методика за подготовка на 14-15 годишни футболисти в Р. Македония“

Професионално направление 7.6. Спортпо-научната специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл.Методика на лечебната физкултура),

Научен ръководител: доц. Юри Николов, доктор

Вътрешни членове:

1.проф. Лъчезар Василев Димитров,доктор - НСА „Васил Левски“,Председател, Рецензент

2.доц. Емил Теодоров Атанасов, доктор - НСА „Васил Левски“
Резервен член- доц. Михаил Николов Мадански, доктор

Външни членове:
1. проф. Веселин Желязков Маргаритов, дн – Рецензент, Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски“
2. доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор – Софийски Университет „Климент Охридски“- гр. София
3. доц. Венцислав Иванов Гаврилов, доктор- Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София
Резервен член: проф. Симеон Иванов Стоянов, доктор- пенсионер

Технически секретар: Йоана Папазова

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share