НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НОВ ТЕМАТИЧЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

От 14.03.2017 г. (вторник) започват записванията за НОВ ТЕМАТИЧЕН КУРС:

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ЧЕСТО СРЕЩАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (код на обучението 17.18), който ще се проведе на 12, 13 и 14 май 2017 г. в зала А2 на НСА „Васил Левски“.
Ръководител на курса: проф. Незабравка Генчева, доктор

В обучението ще бъдат изяснени:

  • същността и диагностицирането на гръбначните изкривявания и деформациите на гръдния кош и ходилото;
  • различните средства на физическото възпитание и спорта за профилактика на гръбначни деформации, както и специални упражнения за лечение на нискостепенни гръбначни изкривявания.
  • спецификата на проявление на заболявания и разстройства на дихателната система и обмяната на веществата при подрастващите. Значението на дихателната гимнастика и физическите упражнения при бронхиална астма, диабет и затлъстяване.АКТУАЛНО КЪМ МОМЕНТА Е ЗАПИСВАНЕТО ЗА ТЕМАТИЧНИТЕ КУРСОВЕ:

ОЛИМПИЗЪМ И ОЛИМПИЙСКИ ПРИНЦИПИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (код на обучението 17.11), който ще се проведе в периода 31 март, 1 и 2 април 2017 г. в зала А2.
Ръководител на курса: проф. Лозан Митев, доктор

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ В УЧЕНИЧЕСКА ВЪЗРАСТ (код на обучението 17.14), който ще се проведе на 07, 08 и 09 април 2017 г. в зала А1.
Ръководител на курса: проф. Апостол Славчев, доктор
Чрез тематичния курс се дават познания относно провеждането, правилата и съдийството на лекоатлетическите състезания. Успешно завършилите курса имат възможност да придобият съдийска правоспособност по лека атлетика.

И трите курса предоставят възможност за придобиването на 2 квалификационни кредита. Таксата за участие във всеки от тях е в размер на 40 лв., която трябва да заплати в деня на започване (петък, 14.00 ч.), в касата на Академията чрез ПОС устройство (с карта).

ЗАПИСВАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА ГРУПИТЕ.

За тези, които желаят да заплатят таксата по банков път, сметката на НСА „Васил Левски“ е:

НСА „Васил Левски“

Банка: БНБ

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

(Упоменават се трите имена, ЕГН и КОДА на курса)

Когато таксата се заплаща от училище изрично в основанието за плащане трябва да се запише КОДА на курса и трите имена на обучаемото лице, в чиято полза се извършва плащането (КОД …….…., за обучение на ………………………………………………..…..).

ВНИМАНИЕ: Крайните срокове за заплащане по БАНКОВ ПЪТ са:

  • за обучението с КОД 17.11 краен срок до 24.03.2017 г.
  • за обучението с КОД 17.14 краен срок до 31.03.2017 г.
  • за обучението с КОД 17.18 краен срок до 05.05.2017 г.

За контакти: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; e-mail: sdk_uchiteli@nsa.bg

 

Можете да се запишете за курсовете ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share