НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НОВИ ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

От 23.02.2017 г. (четвъртък) започват записванията за ДВА НОВИ ТЕМАТИЧНИ КУРСА:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ В УЧЕНИЧЕСКА ВЪЗРАСТ (код на обучението 17.14), който ще се проведе на 07, 08 и 09 април 2017 г. в зала А1.

Ръководител на курса: проф. Апостол Славчев, доктор

Чрез тематичния курс се дават познания относно провеждането, правилата и съдийството на лекоатлетическите състезания. Успешно завършилите курса имат възможност да придобият съдийска правоспособност по лека атлетика.

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ХОРА И ТАНЦИ В УРОЦИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ (код на обучението 17.15), който ще се проведе на 28, 29 и 30 април 2017 г. в зала А2.

Ръководител на курса: доц. Бисер Григоров, доктор
Чрез тематичния курс се придобиват: 1. Теоретични знания, свързани със специфичната терминология, с ритмиката на българските фолклорни танци, с характерните им стилови и регионални особености, с методиката на преподаване. 2. Практически умения при разучаването и изпълнението на танците, включени в програмите по физическо възпитание.

Необходимо е освен игрално облекло участниците да си носят и пособия за водене на записки.

Актуално към момента е записването за тематичния курс:

ОЛИМПИЗЪМ И ОЛИМПИЙСКИ ПРИНЦИПИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (код на обучението 17.11), който ще се проведе в периода 31 март, 1 и 2 април 2017 г. в зала А2.

Ръководител на курса: проф. Лозан Митев, доктор

Записването продължава до запълване на групата.

И трите курса предоставят възможност за придобиването на 2 квалификационни кредита. Таксата за участие във всеки от тях е в размер на 40 лв., която трябва да заплати в деня на започване (петък, 14.00 ч.), в касата на Академията чрез ПОС устройство (с карта).

ЗАПИСВАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА ГРУПИТЕ.

За тези, които желаят да заплатят таксата по банков път, сметката на НСА „Васил Левски“ е:

НСА „Васил Левски“

Банка: БНБ

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

(Упоменават се трите имена, ЕГН и КОДА на курса)

Когато таксата се заплаща от училище изрично в основанието за плащане трябва да се запише КОДА на курса и трите имена на обучаемото лице, в чиято полза се извършва плащането (КОД …….…., за обучение на ………………………………………………..…..).

ВНИМАНИЕ: Крайните срокове за заплащане по БАНКОВ ПЪТ са:

за обучението с КОД 17.11 краен срок до 24.03.2017 г.

за обучението с КОД 17.14 краен срок до 31.03.2017 г.

за обучението с КОД 17.15 краен срок до 21.04.2017 г.

За контакти: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; e-mail: sdk_uchiteli@nsa.bg

 

Подаване на заявление за участие можете да изпратите ТУК 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share