НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Екология

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Гл. ас. Боян Дойчев, доктор

Изисквания към студентите

Подготовката на студентите от степен “бакалавър” се провежда като СИП, а за степен “магистър” има задължителни и свободно-избираеми кредити.

За получаване на кредити по “Екология”, студентът трябва да присъства на всички лекционни занимания и успешно да положи писмен теоретичен изпит или да защити реферат. За студентите, които са пропуснали упражнения по уважителни причини, в края на всеки семестър се организират допълни часове по предварително обявен график.

Учебна литература

Д. Димитрова, Б. Дойчев. Хигиена и екология., 2015

Събева, Хр. Екология в спорта. Учебник, 2003.

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share