НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Информатика

Ръководство и администрация на сектора
Ръководител - Гл. ас. доктор Милен Чалъков


Преподаватели- Проф. Здравко Аракчийски, доктор ; Доц. Николина Димитрова, доктор ; Гл. ас. Милен Чалъков, доктор

 

??????? ??? Facebook Twitter Share