НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор „Чуждоезиково обучение” (СЧО).

Ръководство и администрация на сектора
Ръководител - ст.преп. доктор Татяна Христакиева


Преподаватели- Доц. Весела Славова, доктор ; Гл. ас. Лейла Димитрова, доктор ; Гл. ас. Лилия Дончева, доктор ; ст.преп. Искра Спасова ; ст.преп. Мариела Радулова ; ст.преп. Невена Маринова ; ст.преп. Татяна Христакиева, доктор

Новини

История на езиковото обучение в НСА


Езиковото обучение присъства в програмата на Спортната Академия още от самото й създаване през 1942 г., когато тя се е наричала “Висше училище за телесно възпитание”. В периода 1942-1966 г. в академията са се изучавали немски френски и руски език. От 1966 до 1992 г. езиците, които са били застъпени са немски, френски, английски, руски, български (за чужденци) и латински език (за специалистите по ЛФК). Водещите преподаватели са:

  1. ст. пр. М. Костуркова – немски език
  2. ст. пр. А. Стоименова – френски език
  3. ст. пр. В. Кондова – английски и латински език
  4. ст. пр. М. Цанкова – Хубавий и ст. пр. Стоянова – руски език
  5. ст. пр. А. Белберова и ст. пр. М. Жилиева – български език.

В този период са създадени много учебници и учебни помагала за нуждите на чуждоезиковото обучение в Спортната Академия.

От 1992 г. до момента в НСА се изучават следните езици:

  1. Английски език с преподаватели: ст. пр. Н. Маринова, ст. пр. Т. Христакиева, ст. пр. Р. Монева, д-р
  2. Немски език: ст. пр. Румяна Йонкова
  3. Френски език: ст. пр. В. Георгиева
  4. Български език: ст. пр. А Белберова, ст.пр. М. Жилиева, ст. пр. Сл. Петрова, д-р.

През последните 10 години са написани много нови учебници и помагала за езиково обучение в НСА. Конкретна информация за тях може да се получи от биографичните справки на преподавателите.

Сектор езиково обучение активно участва в международните изяви на академията с преводаческа и редакторска дейност. 

Преподавателите от сектора изнасят множество научни доклади както в конференциите на НСА, така и на други международни форуми.

 

Сподели във Facebook Twitter Share