НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Мениджмънт на спорта

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Бисер Цолов, ДН ; Проф. Цветко Цветков, доктор ; Доц. Георги Драганов ; Доц. Иван Славчев, доктор ; Доц. Иван Сандански, доктор ; Доц. Нина Атанасова, доктор ; Гл. ас. Васил Димитров ; Гл. ас. Десислава Илиева, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Йордан Калайков, ДН ; Проф. Петър Банков, доктор

Конспекти
 
Сподели във Facebook Twitter Share