НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Анатомия и биомеханика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. д-р Здравко Стефанов, доктор


Преподаватели- Доц. д-р Здравко Стефанов, доктор; Доц. д-р Надя Савова, доктор; Доц. Блага Трайкова, доктор; Доц. Ива Зарева, доктор; Доц. Мариана Пендева, доктор; Гл. ас. Иван П.Иванов; Ас. д-р Галина Русимова; Ас. д-р Димитър Загорски, доктор
Хонорувани преподаватели- Доц. Огнян Тишинов, доктор
Сектор Анатомия Сектор Биомеханика
Новини от катедрата

Консултации по Биомеханика

гл.ас. Иван Иванов

21.01.2016 г. от 11.30-13.00 ч. 202 Б, бл.70

27.01.2016 г. от 15.45-17.15 ч. 202 Б, бл.70

05.02.2016 г. от 14.00-15.30 ч. 202 Б, бл.70

Сподели във Facebook Twitter Share