НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Водни спортове

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Стоян Андонов, доктор


Преподаватели- Проф. Николай Изов, доктор; Проф. Пенчо Гешев, доктор; Проф. Румян Христов, доктор; Доц. Бистра Димитрова, доктор; Доц. Весела Тренева, доктор; Доц. Даниела Оронова, доктор; Доц. Йордан Донев, доктор; Доц. Стоян Андонов, доктор; Доц. Христо Константинов, доктор; Гл. ас. Величка Александрова, доктор; Гл. ас. Наталия Стоянова, доктор; Гл. ас. Никола Господарски, доктор; Гл. ас. Румен Йосифов, доктор; Гл. ас. Стефка Джобова, доктор; Гл. ас. Стоян Бахчевански, доктор; Ас. Богомил Ангелов; Ас. Димитър Трендафилов; Ас. Димитър Иванов; Ас. Ивелина Кирилова; Ас. Михаил Качаунов
Сектор Плувни спортове Сектор Гребане, кану-каяк и водни ски Сектор Ветроходство Сектор АФАС
Разписание за ползване на басейна

РАЗПИСАНИЕ
НА СВОБОДНОТО ПЛУВАНЕ, ДЕТСКИТЕ ГРУПИ И ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ЗАНИМАНИЯ НА ОТБОРИТЕ ОТ КЛУБ “ВОДНИ СПОРТОВЕ”-НСА

ЮНИ, ЮЛИ, АВГУСТ 2007

ЧАС

ПОНЕДЕЛ-
НИК

ВТОР-
НИК

СРЯДА

ЧЕТВЪР-
ТЪК

ПЕТЪК

СЪБО-
ТА

НЕДЕЛЯ

7-8

Св.плуване

Св.плу-
ване

Св.плуване

Св.плуване

Св.плу-
ване

Св.пл

 

8-9

Св.плуване

Св.плу-
ване

Св.плуване

Св.плуване

Св.плу-
ване

Св.пл
ДЮС-
3,4,5к

 

9-10

Мж/ДЮС

Мж/ДЮС

Мж/ДЮС

Мж/ДЮС

Мж/ДЮС

8.45-11.00
Д.ГР ДЮС

 

10-11

Мж/ДЮС

Мж/ДЮС

Мж/ДЮС

Мж/ДЮС

Мж/ДЮС

8.45-11.00
Д.ГР ДЮС

Св.пл.

10.45-11.30

ДАМС /Д.ГР

ДАМС /
Св.пл.

ДАМС /
Д.ГР

ДАМС /
хигиениз.

ДАМС /
Д.ГР

ДАМС-мж

Св.плу-
ване

11.30-12.15

ДАМС /Св.пл.

ДАМС /
Св.пл.

ДАМС /
св.пл.

ДАМС /
хигиениз.

ДАМС / Св.пл.

ДАМС-мж

Св.пл.

12.15-13.00

ДАМС /Св.пл.

ДАМС /
Св.пл.

ДАМС /
св.пл.

ДАМС /
хигиениз.

ДАМС / Св.пл.

ДАМС-мж

Св.пл.

13-14

Св.плуване

Св.плу-ване

Св.плу-
ване

Св.плу-
ване

Св.плу-
ване

Св.плуване

Св.плу-
ване

14-14.45

ДАМС /Св.пл.

ДАМС/
св.пл

ДАМС /
Св.пл.

ДАМС/
св.пл

ДАМС /
Св.пл.

ДАМС/ Св.пл.

ДЮС-2к/ Св.пл.

14.45-15.30

ДАМС / ДЮС
Св.пл.

ДАМС / ДЮС Св.пл.

ДАМС / ДЮС Св.пл.

ДАМС / ДЮС
Св.пл.

ДАМС / ДЮС Св.пл.

ДАМС Д.ГР-2к./св.пл.1к.

ДЮС-2к. Д.ГР-2к./св.пл.1к.

15.30-16.15

ДАМС/ДЮС /
Св.пл.

ДАМС/ ДЮС св.пл

ДАМС / ДЮС
Св.пл.

ДАМС/ ДЮС
св.пл

ДАМС / ДЮС Св.пл.

ДАМС Д.ГР-2к./св.пл.1к.

ДЮС2к. Д.ГР-2к./св.пл.
1к.

16.30-18.00

Мж/МП-1к.

Мж/ЛБ 1к.

Мж/ МП-1к.

Мж/обуч. ЛБ 2к.

Мж /МП-1к.

Св.пл./Д.ГР-
1к.мп

Св.пл./Д.ГР-1к.мп

18.00-18.45

Д.ГР

Д.ГР

Д.ГР

Д.ГР

Д.ГР

Св.пл.17-18
МП-1к.

Св.пл.17-18 МП-1к

18.45-19.30

Д.ГР

ДГ

Д.ГР

Д.ГР

Д.ГР

   

19.30-20.15

Д.ГР/свпл

Д.ГР/ св.пл

Д.ГР/
св.пл

Д.ГР/
св.пл

Д.ГР/ св.пл

   

20.15-21.15

Д.ГР/св пл

Св.пл

Д.ГР/
св пл

Св.пл

Д.ГР/
св пл

   

Забележка: 1.ДАМС от 04.06. до 28.07.07 г. псп- 2 кор.;

втч - 2кор;събота-от 10.45 до 13.00 - 1 кор. пр. обяд Л.Бог.,сл. обяд-Вл.Кузм.

2.Мъже и жени до 11.07/ДЮС до 11.07.07 г. - 3 кор.

3.Кандидат-студентски изпит на 07.07 - от 9.30ч.мп;08.07.07 г. -

от 9.30 ч.-пл; 13.00ч.-с.пл.

Зав.катедра: ................................(доц. Хр.Константинов)

 

РАЗПИСАНИЕ

НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ВЪВ ФИТНЕС ЗАЛАТА НА ОТБОРИТЕ ОТ КЛУБ “ВОДНИ СПОРТОВЕ”-НСА

ЮНИ, ЮЛИ, АВГУСТ 2007

ПОНЕ- ДЕЛНИК

ВТОР-
НИК

СРЯДА

ЧЕТВЪР-
ТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕ-
ЛЯ

   

7 - 8 ДЮС

 

7 - 8 ДЮС

7 - 8 ДЮС

 

8.45 - 9.30 М/Ж

8.45 - 9.30 М/Ж

8.45 - 9.30 М/Ж

8.45 - 9.30 М/Ж

8.45 - 9.30 М/Ж

   
             

16 - 17 М/Ж

16 - 17 М/Ж

 

16 - 17 М/Ж

16 - 17 М/Ж

   

Забележка: 1.Мъже и жени до 11.07/ДЮС до 11.07.07 г.

 

Зав.катедра: ................................

(доц. Хр.Константинов)

 

РАЗПИСАНИЕ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САУНАТА

ЮНИ, ЮЛИ, АВГУСТ 2007

ПОНЕДЕЛ- НИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

             
         

11 - 12

11 - 12

         

12 - 13

12-13

         

13 - 14

13-14

   

14 - 15

   

14 - 15

14-15

   

15 - 16

   

15 - 16

15 - 16

   

16.00 - 17.00

 

16 - 17

16 - 17

16 - 17

   

17.00 - 18.00

 

17- 18

   

18 - 19

18 - 19

18 - 19

18 - 19

18 - 19

   

19 - 20

19 - 20

19 - 20

19 - 20

19 - 20

   

20 - 21

20 - 21

20 - 21

20 - 21

20 - 21

   
             

ЗАБЕЛЕЖКА: 1.ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА САУНАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОПРЕДЕЛЕН ЧАС ВСЕКИ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА.

2. Сауната се включва при наличие на посетители.

ВАНА

С ХИДРО, АЕРО МАСАЖ И ОЗОНИРАНЕ НА ВЪЗДУХА

Зав.катедра: ................................

(доц. Хр.Константинов)

 

РАЗПИСАНИЕ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛУВНИЯ БАСЕЙН, САУНАТА И ФИТНЕС ЗАЛАТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА НСА

ЮНИ, ЮЛИ, АВГУСТ, 2007

 

ПЛУВЕН БАСЕЙН

СРЯДА ОТ 16.00 ДО 17.00 - 5 коридор.

СЪБОТА ОТ 12.00 ДО 13.00 - 2 коридора.

НЕДЕЛЯ ОТ 12.00 ДО 13.00 - 2 коридора

 

САУНА

СРЯДА ОТ 17.00 ДО 18.00

СЪБОТА ОТ 12.00 ДО 14.00

НЕДЕЛЯ ОТ 12.00 ДО 14.00

 

ФИТНЕС ЗАЛА

СРЯДА ОТ 16.00 ДО 17.00

СЪБОТА ОТ 11.00 ДО 12.00

НЕДЕЛЯ ОТ 11.00 ДО 12.00

 

 

Зав.катедра: ................................

(доц. Хр.Константинов)

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share