НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Физиология и биохимия

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. д-р Велизар Михайлов, доктор


Преподаватели- Доц. д-р Велизар Михайлов, доктор; Доц. д-р Лъчезар Стефанов, доктор; Доц. д-р Милена Николова, доктор; Доц. д-р Росица Коларова, доктор; Доц. Албена Александрова, доктор; Доц. Емилия Павлова, доктор; Гл. ас. д-р Галина Узунова; Гл. ас. д-р Красимир Ранков; Гл. ас. д-р Любомир Петров, доктор; Гл. ас. д-р Петър Сомлев; Ас. д-р Даниела Карабелова, доктор; Ас. Мария Захаринова; Ас. Николай Заеков, доктор
Сектор Физиология Сектор Биохимия
Новини от катедрата

Важно за поправителната сесия по физиология: студентите задължително трябва да се запишат предварително в Катедрата за явяване на изпит!

 

Сподели във Facebook Twitter Share