НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Фехтовка

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Красимир Петков, ДН

Спортна дейност Чуждестранни студенти Учебни материали по фехтовка

Секторът по фехтовка е ръководен при неговото създаване от четирима щатни преподаватели, които са АНТО МЛАДЕНОВ, ЙОРДАН ЗЛАТКОВ (БАРБАТА), НИКОЛАЙ ГЕНОВ И КРАСИМИР ПЕТКОВ. Качеството на обучение на сектора се е определяло от историческите определености в развитието на фехтовката. В началото липсата на познания на първите преподаватели по фехтовка са компенсирали с огромно трудолюбие. В последствие научните контакти, състезателната дейност и личностните качества на ръководителите на сектора спомагат качеството на обучението да достигне високо университетско европейско ниво. Високите спортни резултати на студентите от НСА са доказателство за високата практико.приложна стойност на обучението.

Множество специалисти, завършили фехтовка в НСА успешно работят и зад граница.

 

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share