НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Професионално-квалификационна степен за учители

Ръководство и администрация на факултета


Изисквания за придобиване на ПКС Документи за придобиване на ПКС Заявление за придобиване на ПКС
 

Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.) и Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута, професионално развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти, Национална спортна академия „Васил Левски“ стартира процедури по присъждане на професионално-квалификационни степени (ПКС) на педагогическите специалисти, които притежават професионална квалификация „учител“ по физическо възпитание и „учител“ по специализирана спортна подготовка в спортните училища.

Срокове за подаване на документи за присъждане на ПКС

За придобиване на трета професионално-квалификационна степен - през цялата календарна година.

За придобиване на останалите професионално-квалификационни степени - от 1 юни до 30 юли.

Документите се подават в Ректората на НСА „Васил Левски“, ет. 5, ст. 506

За справки и запитвания:
email: pks@nsa.bg
тел. (02) 4014 206, Петя Жекова

 

Сподели във Facebook Twitter Share