НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Секция Български език

Ръководство и администрация
Ръководител - ст.преп. Мая Жилиева


Преподаватели- Гл. ас. Славка Петрова, доктор; ст.преп. Анелия Белберова; ст.преп. Мая Жилиева
Сектор "Езиково обучение – български език"

??????? ??? Facebook Twitter Share