НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Секция Чужди езици

Ръководство и администрация
Ръководител - ст.преп. Татяна Христакиева, доктор


Преподаватели- Доц. Весела Славова, доктор; Гл. ас. Лейла Димитрова, доктор; Гл. ас. Лилия Дончева, доктор; ст.преп. Искра Спасова; ст.преп. Мариела Радулова; ст.преп. Невена Маринова; ст.преп. Татяна Христакиева, доктор
Сектор „Чуждоезиково обучение” (СЧО).

Сподели във Facebook Twitter Share