НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Факултет "Спорт"

Ръководство и администрация на факултета
Декан: Проф. Красимир Петков, ДН
Зам.декан: Доц. Юри Вълев, доктор

Инспектор УР:   Радослава Цанкова  (02) 4014(215)  
Ирена Дражева  (02) 4014(217)  
Валентина Михайлова  (02) 4014(215)  

Катедра Теория на спорта Катедра Борба и джудо Катедра Технически и ледени спортове Катедра Мениджмънт и история на спорта Катедра Футбол и тенис Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички Катедра Физиология и биохимия

Решения на Факултетния съвет

Деканат на факултет "Спорт"

Адрес: София 1700, Студентски град, Национална Спортна Академия
Телефонен номератор: 02 40 12345
email: nsa_tf@nsa.bg

 

Декан

Проф. Красимир Петков 

Сграда Ректорат, ет. 1
тел. (02) 4014(333)
e-mail: k_dakov@abv.bg

 

Зам.-декан

Доц. Юри Вълев

Сграда Ректорат, ет. 1, каб. 102, 315
тел. (02) 4014(333)

Мобилен тел: 0893 396 360
E-mail: yurivalev@abv.bg

 

Секретари Учебна дейност

Ирена Дражева
(02) 4014(217)

Валентина Михайлова
(02) 4014(215), 0898 77 66 99

Радослава Цанкова
(02) 4014(217)

 

Треньорски факултет подготвя специалисти с висше образование в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”, професионално направление „Спорт”

Образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”

Обучението в степента "бакалавър" осигурява базова широкопрофилна подготовка. Завършилите специалността „Спорт” получават професионална квалификация „треньор по вид спорт”, което им дава право да осъществяват тренировъчна и методична дейност във всички нива на системата на спорта.
Учебният план, по който се осъществява обучението включва:

  • Базови хуманитарни дисциплини – педагогика, психология, философия, информатика, чужд език, социология и др.
  • Базови медико-биологични дисциплини – анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, спортна медицина и др.
  • Специални дисциплини – теория и методика на физическото възпитание, теория на спортната тренировка, управление на спорта, обща теория и методика на кинезитерапията, спорт за инвалиди, метрология, методология и статистически методи в спорта, масаж, функционална диагностика и др.
  • Физическо възпитание и спорт - спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, баскетвол, волейбол, хандбал, футбол, плуване, тежка атлетика и др.
  • Учебни курсове по:

Зимни спортове – след І семестър
Водни спортове – след ІІ семестър
Туризъм, алпинизъм, ориентиране – след ІV семестър

  • Стажантска практика:

Треньорска практика – участие в спортно-тренировъчния процес на спортните клубове:
Педагогическа практика – участие в учебния процес в средните училища;

Учебното съдържание в НСА е съобразено с Европейската кредита система, според която 1 кредит е равен на 15 часа положително оценена академична натовареност. Общият хорариум е съобразен с Държавните образователни изисквания за придобиване на бакалавърска степен.


ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ ТРЕНЬОРСКИ ФАКУЛТЕТ

СПИСЪК
на членовете на Факултетния съвет

 

Име, фамилия

За

1

проф. Даниела Станимирова Дашева

63

2

проф. Лъчезар Василев Димитров

63

3

доц. Валентина Кольова Гигова

62

4

проф. Бисер Максимов Цолов

61

5

доц. Арахангел Григоров Гигов

59

6

доц. Иван Петков Сандански

59

7

доц. Цветанка Георгиева Захариева

55

8

доц. Евтим Лефтеров Григоров

52

9

доц. Николай Никифоров Станчев

52

10

доц. Анета Георгиева Янева - Дукова

50

11

Проф.Николай Недков Колев

49

12

доц. Иван Колев Иванов

47

13

доц. Велизар Цолов Михайлов

47

14

Доц.Галина Стоянова Очева

47

15

доц. Иван Димитров Димов

46

16

доц. Антонио Дачков Антонов

46

17

Доц.Орлин Христов Грошев

46

18

доц. Марина Савова Гевренова

45

19

Доц.Емил Тодоров Атанасов

44

20

доц. Лъчезар Георгиев Стефанов

43

21

Проф.Рени Кръстева Дамянова

35

22

доц. Иван Борисов Ачкаканов

27

23

гл. ас. Рашо Огнянов Макавеев

36

24

гл. ас. Христо Стоянов Андонов

35

25

гл. ас. Иван Апостолов Славчев

34

26

Пепа Вълчева Димитрова

59

27

Ивайло Спасов Здравков

59

28

Валентин Валентинов Илков

57

29

Валентина Атанасова Михайлова

43

 

Документи
Сподели във Facebook Twitter Share