Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"

—¬≈“ЏЋ ¬≈Ћ» ƒ≈Ќ!

 

ƒа съхран€ваме в€рата си, да защитаваме единството и да укрепваме мира.

Ќека бъдем здрави, чисти в помислите си и силни в делата си!

 

 ¬сички


??????? ??? Facebook Twitter Share