НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА и Съвместното командване на специалните операции със споразумение за сътрудничество

Ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“, проф. Николай Изов, и командирът на Съвместното командване на специалните операции, генерал – майор Явор Матеев, подписаха днес рамково споразумение за сътрудничество, с което регламентираха на по-широка основа двустранните отношения между двете институции.

Договореностите в бъдещата съвместна работа обхващат дейности в областта на физическата подготовка и спортната дейност на военнослужещите от Съвместното командване  на специалните операции  (СКСО), осъществяване на учебна и развойна дейност, насочена към решаване на задачи, непосредствено свързани с физическата подготовка и спортната дейност в Българската армия в направления, като преподавателската дейност, разработването на модели, програми и методики за физическа подготовка на военнослужещите и научните изследвания в областта на физическата подготовка и спорта в СКСО.

Един от основните акценти в ангажиментите на НСА по споразумението е да осигурява ежегоден прием на кадрови военнослужещи за обучение в бакалавърска степен, задочна форма на обучение, по специалност „Бойно-приложна физическа подготовка и спорт в системата на българската армия“.

Експерти от двете организации ще разработват модели, програми, методики, нормативи за оценка, както и проекти на вътрешноведомствени актове, касаещи подобряване на физическата подготовка на военнослужещите от различните възрастови групи.

Спортната академия ще предоставя и треньори/специалисти по военно-приложни и други спортове за съдействие и помощ при конкретни потребности на Съвместното командване на специалните операции.

В  навечерието на честването на 77-годишнината от сформирането на Парашутната дружина и създаването на българските Сили за специални операции проф. Николай Изов поздрави генерал Матеев и пожела на всички офицери, сержанти и войници от това стратегическо подразделение на Българската армия крепко здраве и повече мигове на професионална гордост и удовлетвореност от постиженията.

На събитието присъстваха и проф. Татяна Янчева, зам.-ректор по научната и международна дейност и проф. д-р Иван Мазнев, зам.-ректор по учебната работа.

 


Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share