НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Красимир Петков, дн ще е втори мандат декан на факултет „Спорт“

Общото събрание на факултет „Спорт“ на Национална спортна академия „Васил Левски“ избра, с пълно мнозинство, проф. Красимир Петков, дн за декан с мандат 2020/2024 г., който ще е негов втори начело на факултета.

Отчетният доклад на проф. Петков за предходния четири годишен период акцентира на постиженията и положителните промени в учебната дейност, кадровото осигуряване на учебния процес, експертната дейност на преподавателите, научната и международна дейност, спортно-състезателната работа и взаимодействието със сродни на НСА организации с участието на експерти от факултета.

Проф. Петков благодари на ректорското, академичното ръководство и колегите си за доверието и подкрепата, като пожела и бъдещата работа да е в духа на коректност, компетентност, честност и толерантност.

Делегатите почетоха с минута мълчание паметта на всички свои колеги, починали в предходните 4 години.

Новоизбрани органи на управление на факултет „Спорт“ с мандат 2020/2024 г.:

 

Председател на Общото събрание - доц. Иван Сандански

Зам.-председател на Общото събрание – доц. Иван Димов

 

Факултетен съвет:  

Хабилитирани преподаватели:

1. проф. Красимир Лазаров Петков

2. доц. Арахангел Григоров Гигов

3 .доц. Иван Апостолов Славчев

4. проф. Даниела Станимирова Дашева

5. проф. Бисер Максимов Цолов

6. проф. Свилен Емилов Нейков

7. доц. Рашо Огнянов Макавеев

8. доц. Иван Петков Сандански

9. доц. Христо Стоянов Андонов

10. доц. Галина Стоянова Очева

11. доц. Велизар Цолов Михайлов

12. доц. Георги Василев Драганов

13. доц. Емил Тодоров Атанасов

14. доц. Юри Динев Вълев

15. доц. Иван Димитров Димов

16. доц. Иван Колев Иванов

17. доц. Павел Симеонов Йорданов

18. доц. Валентин Стефанов Панайотов

19. доц. Антонио Дачков Антонов

20. доц. Албена Владимирова Александрова

21. доц. Сашо Панчев Йорданов

22. доц. Милена Георгиева Николова

23. доц. Руслан Любомиров Христов

 

Нехабилитирани преподаватели:

1. гл.ас. Павел Невенков Велков

2. гл.ас. Радослав Митков Пенов

3. гл.ас. Денислав Йорданов Чамишки

 

Студенти и докторанти:

1. Марко Стефанов

2. Иван Пенков

3. Благовест Кожухаров

 

Служители:

1.Валентина Михайлова


Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share