НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Даниела Любенова е новият декан на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“ на НСА

Днес Общото събрание на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“ на НСА „Васил Левски“ избра с пълно мнозинство, в следващите четири години, декан на факултета да бъде проф. Даниела Любенова, доктор (заместник-декан до този момент).

Тя заема този пост на мястото на проф. Иван Мазнев, който два мандата ръководи успешно работата на факултета, а от месец декември 2019 година вече е заместник-ректор по учебната работа на Национална спортна академия „Васил Левски“.

Проф. Мазнев направи отчет за изминалите  4 години, наблегна на положителните резултати в работата на факултета, на успешната научно-изследователска дейност на студентите и преподавателите, изнесе данни за преподавателската и студентска мобилност и посочи големия принос на всички членове на факултета за многото висококачествени научни публикации. Той не пропусна да изтъкне успешното завършване и пускане в експлоатация на учебната сграда на ул. „Гургулят“ 1 и благодари на ръководството на НСА и проф. Пенчо Гешев (ректор 2012-2019) за разбирането и пълната подкрепа за развитието на факултета. Делегатите на Общото събрание приеха отчета и гласуваха единодушно  оценка „много добра“ за работата на проф. д-р Иван Мазнев като ръководител на факултет ОЗЗГТ. 

Общото събрание на факултет ОЗЗГТ избра нови органи на управление:

Председател на Общото събрание – доц. Александър Шопов

Заместник-председател – доц. Любомира Саздова

Факултетен съвет

Хабилитирани преподаватели:

1.  Доц. Александър Шопов
2.  Доц. Антоанета Димитрова
3.  Доц. Бисер Григоров
4.  Доц. Даниела Оронова
5.  Доц. д-р Богдана Илинова
6.  Доц. Георги Сергиев
7.  Проф. Гюрка Ганчева
8.  Проф. д-р Диана Димитрова
9.  Проф. Евгения Димитрова
10.  Доц. Йордан Донев
11.  Проф. д-р Иван Мазнев
12.  Проф. Кирил Андонов
13.  Доц. Кристин Григорова
14.  Доц. Кръстьо Згуровски
15.  Доц. Любомира Саздова
16.  Доц. Мартин Еремиев
17.  Проф. Николай Изов
18.  Доц. Николай Панайотов
19.  Проф. Николай Попов
20.  Доц. Петър Янков
21.  Доц. Румен Йосифов

Нехабилитирани преподаватели:
1.      Гл. ас. Таня Груева
2.      Гл. ас. Емил Видев
3.      Ас. Никола Господарски

Служители:
1.      Елиза Йосифова

Студенти:
1.      Любомир Милушев
2.      Любослав Тодоров
3.      Александра Пенчева


Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share