НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ректорското ръководство се срещна с представители на посолството на Република Турция

Ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“, проф. Николай Изов прие г-н Шенол Генч – съветник по въпросите на образованието в посолството на Република Турция и неговия колега г-н Йонуз Йонуз. На срещата присъстваха  проф. Татяна Янчева, заместник-ректор по научната и международна дейност и проф. д-р Иван Мазнев, заместник – ректор по учебната работа.

В разговорите бяха дискутирани важни въпроси от образователната и научна сфера, съвместното сътрудничество, както и изискванията на турското министерство на образованието. Двете страни отбелязаха и редица проблеми, свързани с ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“, като се реши това да е основна тема при следващата среща, която ще се проведе в посолството на Република Турция, за която ректорското ръководство получи днес специална покана.

 

 

 

Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share