НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА е партньор на Асоциация за развитие на българския спорт в проект ParaDig

В периода 7-8 февруари 2020 г. Национална спортна академия „Васил Левски“ бе домакин на първата среща по проект PARAdig/Dual-Track Careers for Para – Athlets, в която взеха участие организации от Австрия, Гърция, Швеция, Ирландия, Италия, Сърбия и България. В рамките на проекта основни партньори са НСА и Асоциацията за развитие на българския спорт.

Основният фокус на ParaDig е насочен към спортистите с увреждания от държавите-членки на Европейския съюз и предизвикателството да съчетават тренировки, състезания и събития с необходимостта за получаване на адекватно образование. Всичко това, с оглед плавния преход от активна спортна кариера към последваща професионална заетост. Целта е да се инвестира в създаването на ново поколение „хибридни“ ментори/обучители, като част от визията, описана в Стратегията за хората с увреждания към Европа 2020.

Този проект се съсредоточава върху процеса от началото до края на кариерата, чрез картографирането и проследяването на потенциални спортисти, които са с увреждания. Да се намерят отговорниците, които първи забелязват потенциала, работят върху изграждането на капацитет, насочват спортистите към местни центрове за обучение, както и подпомагат процесите след приключване на спортната кариера и започване на интеграция и включване в заетост.

В рамките на проекта ще бъдат разработени програми за предприемачество, като форма на самостоятелна заетост. Ще се създадат практически насоки за спортни организации, затова как да прилагат европейските насоки и препоръки в краткосрочните си и дългосрочни стратегии за развитие.

Проект PARAdig е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

 

Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share