НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

В НСА се проведе семинар „SIT2PLAY – Приобщаващ седящ волейбол: инструмент за промяна на възприемането на уврежданията – 603161-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP“

Национална спортна академия бе домакин на обучителен семинар „SIT2PLAY – приобщаващ седящ волейбол: инструмент за промяна на възприемането на уврежданията – 603161-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP“, организиран от Министерството на младежта и спорта, въз основа на подписано споразумение за партньорство с италианската федерация по волейбол, която е и водещ партньор.

В обучението участваха студенти, преподаватели, треньори и учители по физическо възпитание и спорт, чиито интереси и работа са свързани със съвременните измерения на приобщаването чрез спорт.

Проф. Димитър Михайлов, ръководител на сектор „Волейбол“ в катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ поздрави участниците и изрази надежда, че все повече спортни специалисти ще се насочат към волейбола за хора от уязвими групи и със специални потребности.

Водещи експерти и преподаватели от НСА споделиха, в теоретичната и практическа част на семинара, дългогодишния си опит в работата с деца и възрастни с увреждания и предимствата на практикуването на седящия волейбол.

Водещи на обучителния семинар бяха:

Доц. Вера Антонова от сектор „Волейбол“ към катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ с презентация на тема „Теоретични аспекти на приобщаващия седящ волейбол“;

Доц. Стефка Джобова - сектор АФАС към катедра „Водни спортове“ и доказан специалист в адаптираната физическа активност и спорт с доклад на тема „Съвременни измерения в приобщаването в спорта. Приобщаващ седящ волейбол“.

В практическата част се включиха и експертите Нора Тонева, Верка Русинова и Петя Косева.
Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share