НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Отлично представяне на делегацията на НСА в Казахстан на IX Международна научна конференция на студентите и младите учени

Четирима студенти и заместник-ректорите по учебната работа и научната и международна дейност представиха по отличен начин Национална спортна академия на Деветата Международна научна конференция на студентите и младите учени под надслов „Университетския спорт – здраве и просперитет на нациите“, която  се проведе от 10 до 13 октомври в Алмати (Казахстан).

Научният форум бе посветен на 75 – годишнината от създаването на казахстанската Академия за спорт и туризъм, а в нея взеха участие над 150 талантливи млади изследователи от различни държави.

Делегацията на НСА бе водена от заместник ректора по учебната работа проф. Николай Изов и зам.-ректора по научната и международна дейност проф. Татяна Янчева, която бе член и на конкурсното жури на конференцията.

Студентите Кристиян Додов, Мария Бончева, Кристиян Илиев и Христо Велчев получиха заслужени отличия за своите доклади и презентации в различните научни направления. В тях голямо внимание бе отделено на изследванията, посветени на здравословния начин на живот, обоснованото по научен начин използване на различните форми на двигателната активност за решаване на практическите задачи на физическото възпитание, здравословната физическа култура, масовия спорт и спорта за високи постижения.

Кристиян Додов взе наградата на журито, класирало го на второ място сред всички участващи студенти и докторанти, а колегите му бяха отличени със специални дипломи.

Проф. Татяна Янчева получи  специалната награда – Орден „Царица Томирис“ за постижения в научната и международна дейност. Сред отличените бяха проф. Владимир Платонов – ректор на украинския Национален университет за физическо възпитание и спорт до 2012 г. и световен експерт по проблемите на елитния спорт и Олег Матицин – президент на Международната федерация за студентски спорт (ФИСУ).
Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share