НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конференцията на катедра „Теория на физическото възпитание“ премина при огромен интерес

Научно-практическата конференция на катедра „Теория на физическото възпитание“ към Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе на 5-6 април 2019 г. при огромен интерес.

Официалното откриване на форума започна с приветствие от ректора проф. Пенчо Гешев и декана на Факултет „Педагогика“ проф. Огнян Миладинов.

В настоящото издание на ежегодната конференция, чиято тематика „Актуални проблеми на физическото възпитание“ препълни най-голямата зала на НСА – Аула Максима, взеха участие повече от 150 учители по физическо възпитание от цялата страна. Педагозите се включиха в семинар за придобиване на квалификационни кредити, съгласно Наредба 12/01.09.2016 г.

В рамките на конференцията беше представен отчет на успешно реализирания проект на НСА „Анализ и оценка на физическата дееспособност на учениците от средните училища в Р България“. В резултат на проекта, от новата учебна година предстои актуализиране на системата за оценка на физическата дееспособност на учениците от всички възрастови групи, промяна в тестовете и нормативите.

В тази връзка бе проведено обучение на самите педагози за това как да използват ефективно новата система за оценка. Учителите със задоволство приемат системата, тъй като тя значително улеснява тяхната работа.

Докладите на конференцията засегнаха педагогически аспекти на важни тематични направления като мястото и ролята на физическото възпитание в образователната система, физическата дееспособност на учениците от средните училища, спорта в свободното време, както и заниманията по физическо възпитание и спорт за деца със специални образователни потребности.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share