НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Китайски студенти завършиха успешно обучението си в НСА

В края на 2018 г. десет студенти от Спортния университет на Пекин завършиха успешно обучението си в Национална спортна академия "Васил Левски".

В продължение на един семестър студентите от най-големия университет за спорт в Китай се обучаваха към факултета по Обществено здраве, здравни грижи и туризъм на НСА, в рамките на двустранно споразумение между двата университета. Учебната програма на китайските студенти беше договорена от администрациите на двете институции така, че да съответства на интересите и равнището на знания на студентите. В Пекин гостуващите студенти следват специалност "Спортна медицина и рехабилитация".

Преподавателите на Национална спортна академия, организирани от декана на факултета проф. Иван Мазнев и зам.-декана проф. Даниела Любенова, под прякото ръководство на проф. Евгения Димитрова - ръководител катедра, факултетен координатор за чуждестранните студенти и ръководител на програмата на китайските студенти, изразиха възхищението си от отличната академична комуникация. Студентите от Спортния университет на Пекин показаха високо равнище на предварителна подготовка, умения за работа с пациенти, желание за постоянно усъвършенстване и изпълнение на поставените задачи, за което бяха поздравени лично от зам.-ректора по учебната дейност на НСА проф. Николай Изов.

Наред с учебната програма китайските студенти с голям интерес опознаха най-различни страни от културата и живота в България и с желание усвоиха основни фрази и думи от българския език - никога не пропускаха да поздравяват преподавателите и приятелите си с "Добър ден", "Здравей", "Благодаря"... Ние пък ги изпратихме с думите "Очакваме ви отново в Национална спортна академия!"

 

 Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share