НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Успешно се проведе Петата национална олимпийска конференция „Актуални проблеми на олимпийското възпитание и образование в училище“

В НСА „Васил Левски“ за пореден път се проведе най-значимия методически форум по олимпийско възпитание и образование, в който взеха участие над 120 учители от цялата страна. Гости на форума бяха регионалните експерти по физическо възпитание и спорт от Бургас Пламена Алексиева, Варна Иван Иванов, София област Ани Спасова, както и директори на училища в София и страната, както и председателя на БФ Ориентиране и деятел на НОА проф. Атанас Георгиев.

Конференцията бе открита от проф. Пенчо Гешев, ректор на НСА и председател на Националната олимпийска академия на БОК. В своето приветствие, той изтъкна огромното значение на учителите по физическо възпитание за изграждане на спортна и здравна култура сред младото поколение и за тяхната конструктивна роля в опазването авторитета на Българското училище. Проф. Гешев изтъкна едно от основните направления в стратегията на НСА – сътрудничеството със своите възпитаници след завършването на Академията като важен фактор за утвърждаване авторитета на специалистите по физическо възпитание, спорт и кинезитерапия в страната.

Знак на уважение и съпричастност с учителите по физическо възпитание бе и присъствието на Академичното ръководство- зам.ректорите проф. Николай Изов, проф. Татяна Янчева, декана на ТФ проф. Красимир Петков, ръководителя катедра „ТФВ“ Каролина Георгиева и проф. Бисер Цолов ръководител на катедра „Мениждмънт и история на спорта“

По време на конференцията бяха представени доклади на проф. Лозан Митев, гл. ас. Корнелия Найденова, ас. Емилия Витанова, учителите Желко Насев, Яна Маринова и Антони Дамянов. По време на обсъжданията изказвания направиха проф. Даниела Дашева, проф. Атанас Георгиев и директорите на училища Мариана Стоилова и Иван Николов.

Основната насока на работа на конференцията бе обвързана с нуждата от развитие на сътрудничество и интегрален подход в педагогическата работа, както и поставяне на приоритета върху възпитателната работа насочена към изграждане на нравствени и граждански добродетели на учениците, каквито са основните принципи на Олимпийската педагогика.

Представени бяха проекти и модели за педагогическо сътрудничество както между учителите по телесно възпитание и спорт, така и с учителите от други предметни области – изкуство, история, литература, география, класните ръководители и др. Особено интересни бяха разработените модели за провеждане ученически олимпийски игри, празници, дни, ваканции и др., които предизвикаха огромен интерес сред участниците.

Всички участници в конференцията получиха комплект методически материали и филми за подпомагане на тяхната методическа дейност.

Участниците в конференцията, след оживени дискусии в работните групи, изготвиха пакет от предложения и инициативи, които ще бъдат в основата на работата на Националната олимпийска академия. Една част от направените предложения бяха обсъдени и по време на закриването, в което ректора на НСА, проф. Пенчо Гешев подчерта отново, че те ще бъдат поставяни институционално на всички възможни срещи и форуми засягащи обсъжданията на училищното физическо възпитание в образователната система.

Тазгодишната конференция за първи път бе организирана от младите ръководители на Националната олимпийска академия: ас. Емилия Витанова-координатор на сътрудничеството с олимпийските центрове в страната и Ваня Александрова –координатор за развитието на работата в предучилищното възпитание. За добрата организация на конференцията голям принос имаха членовете на Олимпийския клуб на НСА студентите Елена Драмчева, Катрин Христова, Кристина Василова, Денис Андреев, Желязко Костадинов, Мариан Пенов, Вадим Горденко и Михаил Елефтериос.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share