НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Научно-приложна конференция “Физическа активност и здраве”

На 23 ноември 2018 г. в Национална спортна академия се проведе научно-приложна конференция “Национални измерения на укрепващата  здравето физическа активност”, организирана от катедра “Водни спортове”.

Сред официалните лица на форума бяха ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев, зам.-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов, зам.-ректорът ю, по учебната работа проф. Николай Изов.

Събитието е свързано с приключването на научен проект “Обективно изследване на физическата активност в подкрепа на националната политика  за УЗФА” като целта на конференцията е да се представят резултатите от проекта, добри практики, проблеми и предизвикателства свързани с физическата активност на българското население във всички възрастови групи.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share