НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

С официално откриване започна учебната 2018/2019 година за магистрите

На 5 ноември официално бе открита учебната година за студентите от магистърските програми на Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Събитието откри ръководителят на Център „ОКС Магистри“ доц. Галина Очева, която изрази увереност в качеството на добрата подготовка в НСА, което е залог за бъдеща професионална реализация.

Студентите бяха поздравени за осъществения от тях важен житейски избор лично от ректора проф. Пенчо Гешев. Той ги приветства за решението да направят крачка в посока на своето професионално развитие като им пожела да се възползват и от възможностите за обучение в образователната и научна степен „Доктор“ на НСА.

„Обучението в магистърска степен е изключително ценено в НСА“, заяви ректорът проф. Гешев и посочи като доказателство за тази политика присъствието на пълния състав на Академичното ръководство: зам.-ректорите проф. Николай Изов, проф. Татяна Янчева и проф. Апостол Славчев, помощник-ректорът проф. Кирил Андонов, деканите на Треньорски факултет проф. Красимир Петков и на Учителски факултет проф. Огнян Миладинов, техните заместници – доц Юри Вълев и доц. Цанко Цанков.

И през тази година в образователно-квалификационна степен „Магистър“ в Академията ще се обучават около 350 студента в общо 16 магистърски програми. Техните ръководители също присъстваха в залата и връчиха студентските книжки на своите групи.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share