Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"

»нтригуваща проблематика и оживени дискусии в международната конференци€ Д—порт и —игурностУ

—илни€т старт на научната програма в първи€ ден на международната конференци€ Д—порт и сигурностУ, когато водещи изследователи от академичните среди, експерти от ресорни държавни институции и неправителствени организации очертаха проблематиката, даде за€вка за конкретни практически решени€.

—ред темите на докладите б€ха: Д—игурност на спортни събити€ с масово участие в градска средаУ, Д–ол€ на диалога с футболните привърженици за повишаване на сигурността на стадионитеУ, Д—игурност и асиметрични заплахи, свързани с провеждането на масови спортни про€виУ, Дѕревенци€ на рисковото поведениеУ, Д“ърсене на усещани€ и справ€не със стрес при участници във военни мисии в јфганистанУ, Д«аконодателна рамка и възможности за формиране на готовност на учениците за действи€ при терористичен актУ, Д√отовност за реакци€ при терористична заплаха в училищеУ, Д‘изическата активност на младите хора Ц основен приоритет на националната сигурностУ, Дѕсихологически профайлинг за ефективно противодействие при терористични заплахи на спортни събити€У.

Ќасто€щото пето издание на научни€ форум бе организирано от Ќационална спортна академи€ Д¬асил ЋевскиУ съвместно с ‘акултета за спорт към ”ниверситета Дёнион Ц Ќикола “еслаУ, Ѕелград, в рамките на кампани€та Д—офи€ Ц ≈вропейска столица на спорта 2018У, с подкрепата на —толична община и в партньорство с ¬оенна академи€ Д√еорги —тойков –аковскиУ, јкадеми€ на ћ¬–, —толична дирекци€ на вътрешните работи, Ќационална служба за охрана и Ѕългарски футболен съюз.

Д≈дна от целите на конференци€та беше да надскочим темата за футболното хулиганство и да разширим обхвата на сигурността в спорта, тъй като т€ има много измерени€У, за€ви проф. “ат€на янчева, зам.-ректор по международна и научна дейност на Ќ—ј и председател на конференци€та. ¬ оценката си за качеството на представените доклади проф. янчева подчерта високото ниво на презентациите, интересните и актуални теми, които провокираха оживени дискусии дълго след приключване на пленарните сесии.

¬ научната програма през втори€ ден на конференци€та участваха доклади за преподаването на ДкатаУ в бойно-приложната и спортна подготовка на служителите от сектор сигурност, средства и специфика при осигур€ването на сигурността, опазване на обществени€ ред на спортни меропри€ти€, безопасно практикуване на хипотерапи€ в терапевтична среда и много други интересни теми.

 онференци€та имаше и впечатл€ваща постерна сеси€, представ€ща различни аспекти на темата за сигурността в спорта: Д‘изическа подготовка на студенти в магистърска програма Д—порт и сигурностУ на Ќ—ј, Дѕовишаване на сигурността в спорта Ц фактор за пром€на в спортните правоотношени€У, Дѕротиводействие на терористични заплахи на спортни събити€У, Д«анимани€ при деца със синдром на ƒаун във водна среда Ц специфични рисковеУ, Д„естота и превенци€ на най-честите кожни вирусни инфекции при контактните спортовеУ.

–екторът на Ќ—ј проф. ѕенчо √ешев лично отличи със специален сертификат двата най-добри постера и поздрави авторите им. Ќаградите б€ха присъдени на ”рош ћитрович и »вана ѕарчина от ‘акултет по спорт, Ѕелград за постера У ризисен мениджмънт Ц комуникационни инструменти и PR в подкрепа на спортната индустри€У и на ¬ера –ускова (÷ентър за професионално обучение Д–азвитиеУ) и Ѕирол √юнер (“ехнически университет Д араденизУ, “урци€) за постера Дћетоди за справ€не с агреси€та сред футболните феновеУ.

¬ коментар за научната стойност на конференци€та ректорът проф. √ешев изрази удовлетворение и благодарност към всички участници за техни€ принос в активното търсене на решени€.  онкретните практически следстви€ обобщи проф. янчева като посочи включването в обучението на учителите и треньорите в Ќ—ј на подготовка за поведение в рискови ситуации Ц не само как да реагират самите те, но и да обучат учениците си на адекватна реакци€, както и въвеждането на специализирани модули по проблемите на сигурността в обучението на студентите.

 онференци€та провокира и множество въпроси. –азполагаме ли в момента с реални данни за физическата дееспособност на наци€та ни? „есто се цитират ДмрачниУ статистики, но доколко те са реални и можем ли да ги ползваме като основа за научен анализ?

ѕоложителната новина е, че в Ќационална спортна академи€ вече е предвиден проект за проучване, съпоставимо с европейските методики, което ще доведе до реални статистически данни, съобщи проф. янчева.

¬ хода на дискусиите формулировка намериха и други съществени проблеми в осигур€ването на сигурността на спортните събити€ - за лицензирането на частните охранителни фирми, за нивото на подготвеност на техните служители и много други въпроси, които би следвало да се регламентират.

 онференци€та завърши с обща снимка, удовлетвореност от качеството на научната дискуси€, благодарност към организаторите от Ќ—ј и поже
лание към следващите домакини Ц ”ниверситет Дёнион Ц Ќикола “еслаУ, Ѕелград, където ще се проведе следващото издание на международни€ форум Д—порт и сигурностУ.
   ¬сички


—подели във Facebook Twitter Share