НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Интригуваща проблематика и оживени дискусии в международната конференция „Спорт и Сигурност“

Силният старт на научната програма в първия ден на международната конференция „Спорт и сигурност“, когато водещи изследователи от академичните среди, експерти от ресорни държавни институции и неправителствени организации очертаха проблематиката, даде заявка за конкретни практически решения.

Сред темите на докладите бяха: „Сигурност на спортни събития с масово участие в градска среда“, „Роля на диалога с футболните привърженици за повишаване на сигурността на стадионите“, „Сигурност и асиметрични заплахи, свързани с провеждането на масови спортни прояви“, „Превенция на рисковото поведение“, „Търсене на усещания и справяне със стрес при участници във военни мисии в Афганистан“, „Законодателна рамка и възможности за формиране на готовност на учениците за действия при терористичен акт“, „Готовност за реакция при терористична заплаха в училище“, „Физическата активност на младите хора – основен приоритет на националната сигурност“, „Психологически профайлинг за ефективно противодействие при терористични заплахи на спортни събития“.

Настоящото пето издание на научния форум бе организирано от Национална спортна академия „Васил Левски“ съвместно с Факултета за спорт към Университета „Юнион – Никола Тесла“, Белград, в рамките на кампанията „София – Европейска столица на спорта 2018“, с подкрепата на Столична община и в партньорство с Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Академия на МВР, Столична дирекция на вътрешните работи, Национална служба за охрана и Български футболен съюз.

„Една от целите на конференцията беше да надскочим темата за футболното хулиганство и да разширим обхвата на сигурността в спорта, тъй като тя има много измерения“, заяви проф. Татяна Янчева, зам.-ректор по международна и научна дейност на НСА и председател на конференцията. В оценката си за качеството на представените доклади проф. Янчева подчерта високото ниво на презентациите, интересните и актуални теми, които провокираха оживени дискусии дълго след приключване на пленарните сесии.

В научната програма през втория ден на конференцията участваха доклади за преподаването на „ката“ в бойно-приложната и спортна подготовка на служителите от сектор сигурност, средства и специфика при осигуряването на сигурността, опазване на обществения ред на спортни мероприятия, безопасно практикуване на хипотерапия в терапевтична среда и много други интересни теми.

Конференцията имаше и впечатляваща постерна сесия, представяща различни аспекти на темата за сигурността в спорта: „Физическа подготовка на студенти в магистърска програма „Спорт и сигурност“ на НСА, „Повишаване на сигурността в спорта – фактор за промяна в спортните правоотношения“, „Противодействие на терористични заплахи на спортни събития“, „Занимания при деца със синдром на Даун във водна среда – специфични рискове“, „Честота и превенция на най-честите кожни вирусни инфекции при контактните спортове“.

Ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев лично отличи със специален сертификат двата най-добри постера и поздрави авторите им. Наградите бяха присъдени на Урош Митрович и Ивана Парчина от Факултет по спорт, Белград за постера “Кризисен мениджмънт – комуникационни инструменти и PR в подкрепа на спортната индустрия“ и на Вера Рускова (Център за професионално обучение „Развитие“) и Бирол Гюнер (Технически университет „Карадениз“, Турция) за постера „Методи за справяне с агресията сред футболните фенове“.

В коментар за научната стойност на конференцията ректорът проф. Гешев изрази удовлетворение и благодарност към всички участници за техния принос в активното търсене на решения. Конкретните практически следствия обобщи проф. Янчева като посочи включването в обучението на учителите и треньорите в НСА на подготовка за поведение в рискови ситуации – не само как да реагират самите те, но и да обучат учениците си на адекватна реакция, както и въвеждането на специализирани модули по проблемите на сигурността в обучението на студентите.

Конференцията провокира и множество въпроси. Разполагаме ли в момента с реални данни за физическата дееспособност на нацията ни? Често се цитират „мрачни“ статистики, но доколко те са реални и можем ли да ги ползваме като основа за научен анализ?

Положителната новина е, че в Национална спортна академия вече е предвиден проект за проучване, съпоставимо с европейските методики, което ще доведе до реални статистически данни, съобщи проф. Янчева.

В хода на дискусиите формулировка намериха и други съществени проблеми в осигуряването на сигурността на спортните събития - за лицензирането на частните охранителни фирми, за нивото на подготвеност на техните служители и много други въпроси, които би следвало да се регламентират.

Конференцията завърши с обща снимка, удовлетвореност от качеството на научната дискусия, благодарност към организаторите от НСА и поже
лание към следващите домакини – Университет „Юнион – Никола Тесла“, Белград, където ще се проведе следващото издание на международния форум „Спорт и сигурност“.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share