НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ключови експерти по сигурността участваха в Международната конференция „Спорт и сигурност“ в НСА

Водещи институции в сферата на сигурността в спорта събра петото издание на  Международната научна конференция „Спорт и сигурност“, което се провежда в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) на 21 и 22 май.

Знак за обединяване на усилията за решаване на проблемите със сигурността на спортни мероприятия беше личното присъствие на събитието на висши представители на ресорните институции: ген. Андрей Боцев – началник на отбраната на България, Ваня Колева – зам.-министър на младежта и спорта, ген.-майор Данчо Дяков - началник на Националната служба за охрана, доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община, гл. комисар Младен Маринов – гл.секретар на Министерството на вътрешните работи, ген.-майор Груди Ангелов – началник на Военна академия „Г.С. Раковски“, ст. комисар доц. д-р Неделчо Стойчев - ректор на Академия на МВР, ст.комисар Антон Златанов – зам.-директор на СДВР, Анатоли Илиев, орг. секретар на София-Европейска столица на спорта 2018, Павел Колев - зам. изп. директор на Българския футболен съюз,  и др. 

„Значително и трайно влошаване на средата за сигурност“, констатира ген. Андрей Боцев, началник на отбраната и очерта насоките за действие: „За да отговори адекватно нашата армия трябва да бъде боеспособна. Физическата подготовка и войсковият спорт играят ключова роля за изграждане и развиване на физическите качества, необходими на военнослужещите.“ В приветствието си ген. Боцев изрази специална благодарност към НСА: „Адмирации към магистърската програма  „Спорт и сигурност“ на Национална спортна академия, която подготвя служители на МВР и МО“ и отправи пожелание: „Конференцията трябва да достигне до обща визия и решения, които да имат бъдещи практически успех.“
Непосредствено преди научния форум НСА сключи  рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на отбраната и Академията на МВР.  И двата документа дефинират основните области на взаимодействие, а именно “извършване на дейности в областта на физическата подготовка и спортната дейност, осъществяване на учебна и развойна дейност“ и др. От страна на  МО споразумението подписа началникът на отбраната ген. Андрей Боцев, а от Академията на МВР – ректорът ст. комисар доц. д-р Неделчо Стойчев. 

Приветствие към участниците в конференцията „Спорт и сигурност“ отправи и зам.-министър Ваня Колева, която определи темата като „актуална и чувствителна за обществото ни“, като подчерта екипната работа на Министерството на младежта и спорта, съвместно със структурите на МВР, Народното събрание и др. институции, насочена за противодействие на футболното хулиганство.

Поздравителен адрес от името на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова поднесе доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет, който също акцентира върху важността на взаимодействието между държавните органи.

„Една от целите на настоящата конференция е да дадем възможност за представяне на различни гледни точки към проблемите на сигурността и безопасността, да излезем извън традиционните рамки и да демонстрираме неограничените предизвикателства на тази тема“, поясни проф. Татяна Янчева, председател на конференцията и зам.-ректор по научна и международна дейност на НСА.

Сред водещите лектори бе  Амир Горен - полковник от запаса в израелската армия и световен експерт с впечатляващ опит по въпросите на антитероризма. В съпоставителен анализ той представи традиционните мерки за предотвратяване на хулиганизма и съвременния отговор на заплахите от нов тип. Ключовите елементи за решаване на проблемите на тероризма са превенция и разузнаване, посочи полк. Горен. Но докато хулиганството е свързано предимно с футбола, а ядрото на възникването му е по-лесно предвидимо, то при тероризма срещу себе си имаме „сянка“ и често пъти пълна неизвестност. „По време на работа се стараем да мислим като терористите, да обсъдим възможно най-лошите сценарии и да намерим отговор за тях“, сподели Амир Горен и допълни „Технологичната превенция изисква най-голям бюджет в осигуряването на сигурността на едно събитие. Трябва да има оценка на риска и съответно да се прецени колко финансови средства да бъдат насочени към това“. В анализа си полк. Горен очерта 3 кръга на сигурността на спортното събитие – първият – отдалечен на 10 км. от центъра му, втори – по периметъра на събитието и трети – в самата зона на провеждането му. Всичко обаче зависи от конкретиката на събитието и е въпрос на задълбочена предварителна преценка, смята световният експерт по антитероризъм.

Мостът към практиката бе осъществен веднага с изпълнение на демонстрации на антитерористична акция от  служители на СДВР,  68-ма бригада „Специални сили“ – гр. Пловдив и курсанти от Академията на МВР. Действията започнаха още в залата на конференцията и продължиха пред централния вход на Ректората на НСА с обезвреждане на „извършители“ посредством техники от бойно-приложни спортове.

Програмата на конференцията продължи с пленарни доклади, а за втория ден от провеждането й са предвидени постерна сесия и научна дискусия.
В конференцията участват общо 14 университета от 7 балкански държави, като десет от тях, които имат спортна насоченост, подписаха Меморандум за сътрудничество и интеграция на Балканите в областта на спортното образование и наука. Споразумението подкрепиха висши училища от България, Албания, Македония, Словения, Сърбия, Турция и Хърватия. Инициативата е на Национална спортна академия, а целта – създаване на балканска асоциация на спортните университети, поясни ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев и допълни, че това ще бъде стъпка към разширяване на възможностите за мобилност на преподаватели и студенти.

Международната научна конференция „Спорт и сигурност“се организира от Национална спортна академия съвместно с Факултета за спорт към Университета „Юнион – Никола Тесла“, Белград,  в рамките на кампанията „София – Европейска столица на спорта 2018“, с подкрепата на Столична община и в партньорство с Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Академия на МВР, Столична дирекция на вътрешните работи, Национална служба за охрана и Български футболен съюз.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share