НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Националната олимпийска академия отбеляза 95-та годишнина на БОК

С кръгла маса „Олимпийско възпитание в образователната система в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) бе отбелязана 95-ата годишнина от основаването на Българския олимпийски комитет. Събитието бе организирано съвместно от Националната олимпийска академия (НОА) към БОК и НСА.

На събитието присъстваха Белчо Горанов и Румяна Динева от БОК, олимпийският шампион и преподавател в НСА проф. Петър Киров, Асен Марков, главен секретар на Министерството на младежта и спорта, Росица Иванова, началник РУО София-регион Мариянка Стоилова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО София-град, Таня Иванчева, директор на 55 СОУ и др.

Тържественото честване откри ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев, подчертавайки приноса на Българския олимпийски комитет в спортната ни история. Доклад за историческото развитие, традиции и постижения на БОК представи проф. Лозан Митев, директор на НОА. В приветствието си проф. Петър Киров подчерта приноса на дейците на БОК за спортната слава на България и логично акцентира върху успехите на българската школа по борба, донесла многобройни отличия за страната ни.

Емоционален момент внесе участието на петокласничките от 55 СОУ Стефания и Валентина, които поднесоха артистичен прочит на знаменитата „Ода за спорта“ на Пиер дьо Кубертен.

Студенти от НСА, официални гости и домакини засадиха 11 брезички, които символично посветиха на годишнината на БОК. Така алеята към лекоатлетическия стадион бе допълнително озеленена с личното участие на ректора проф. Пенчо Гешев, зам.-ректора проф. Николай Изов, ген. секретар на БОК Белчо Горанов, Росица Иванова и Иван Николов от РУО София-регион, проф. Лозан Митев и др.

В последвалата кръгла маса представители на повече от десет регионални управления на образованието, сред които Плевен, Кюстендил, София-град и София-регион, Пазарджик, Варна, Благоевград, Перник и др., дискутираха най-наболелите проблеми на училищното обучение по физическо възпитание и спорт съвместно с експерти от дирекциите „Спорт за учащи и спортни училища“ и „Спорт за високи постижения“ на Министерството на младежта и спорта, както и с представителите от НСА: проф. Огнян Миладинов, декан на Учителски факултет, проф. Бисер Цолов, ръководител на Центъра за следдипломна квалификация, доц. Каролина Лазарова, ръководител на Катедра „Теория на физическото възпитание“, доц. Тодор Маринов и др.

Експертната дискусия очерта областите на сътрудничество и най-актуалните въпроси, пред които е изправена училищната система по физическо възпитание и спорт: преподаване на предмета от неспециалисти в начален курс, обучение на учителите за присъждане на професионално-квалификационни степени, провеждане на курсове за придобиване на квалификационни кредити, осъществяване на научни изследвания в частност върху физическата дееспособност на учениците, партньорство в проекти и др.

Дискусията завърши с ангажимент за ежегодно провеждане на работна среща в подобен експертен формат.

 
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share