НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

I Международен научен конгрес по приложни науки в спорта

Първи Международен научен конгрес по приложни науки в спорта се откри днес в НСА „Васил Левски“. Научният форум е под патронажа на министъра на младежта и спорта Красен Кралев и се провежда в рамките на честванията по повод 75 години от създаването на академията.

В качеството си на модератор зам.-ректорът по научната и международната дейност проф. Татяна Янчева представи официалните лица и изказа своята благодарност към чуждестранните гости, дошли да отбележат годишнината на НСА – проф. Сергей Сейранов – ректор на Московската държавна академия за физическа култура, проф.Янис Зиденс – ректор на Латвийската академия за спортно образование, проф. Андржей Масталец – ректор на Университета по физическо възпитание „Йозеф Пилсудски“ – Варшава, проф. Аргон Чука – ректор на Спортния университет – Тирана, както и много зам.-ректори, декани и преподаватели от университети – партньори на Академията и официалните лектори: проф. Владимир Платонов – доктор Хонорис Кауза на НСА „Васил Левски“, проф. Мария Булатова, Антонио Робустели, проф. Сидонио Серпа и проф. Дж. П. Верма.

Ректорът на НСА „Васил Левски“ проф.Пенчо Гешев откри работата на конгреса като отбеляза, че това е първи конгрес по приложни науки в спорта, но въпреки това, Академията има установени традиции в провеждането на научни форуми в такъв мащаб. „Надявам се, че докладите от пленарните сесии и симпозиуми на конгреса Приложни науки в спорта, наистина ще намерят приложение в практиката“, каза още в приветствието си проф. Гешев.

Успешна работа на конгреса пожела и неговият патрон министър Красен Кралев в поздравителния си адрес към организаторите и участниците в него.

Първата пленарна сесия #BeActive бе насочена към представяне планирането и организирането на политики в областта на спорта на различни нива – европейски, държавни и общински, които да стимулират и създават условия за здравословен начин на живот, спорт и физическа активност за младите хора и да променят нездравословните навици на населението. Тя даде очертания на отговорностите и ангажиментите на институциите в постигането на тези цели – как спорта да стигне до всеки млад човек и как да се създадат подходящи условия за спорт.

Начало на сесията даде Антоанета Ангелова-Кръстева – директор на Дирекция „Иновации, международно сътрудничество и спорт“ към Европейската комисия, която представи работата на Европейския съюз по въпросите на спорта и отбеляза важността на програми и проекти като Еразъм +, MOVE, Европейската седмица на спорта и др. Тя засегна някои от проблемите на съвременното общество, свързани с обездвижването и липсата на физическа активност на младите хора, като даде няколко тревожни примера, илюстриращи тези факти. Тя изтъкна и ролята на българското председателство на Европейския съюз за Европейската програма за спорта,особено при прилагането на третия работен план за спорта.

Асен Марков - гл. секретар на Министерството на младежта и спорта презентира държавната политика и нейните приоритети – изработването и приемането на нов закон за физическото възпитание и спорта, усъвършенстване на програмите за финансиране на спортните клубове и спортните федерации, изграждане и реконструкция на спортната база на национално и регионално ниво, както за елитен, така и за масов и ученически спорт, акредитиране на лабораторията за допингов контрол и развитието на науката в спорта.

Презентацията на Ирена Димитрова - директор на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ на Столична община бе на тема „Устойчиво регионално развитие в спорта и общински политики в областта на спорта“ и представи взаимосвързаните гледни точки и стратегиите за устойчиво развитие в Столична община. Г-жа Димитрова наблегна на усилията на общината за инвестиции в различни направления за осигуряване на условия за спорт и активен начин на живот. Част от добрите практики, които тя представи бяха свързани с избирането на София за Европейска столица на спорта и с дейността на фондацията „София2018“. Като част от презентацията г-жа Димитрова запозна аудиторията и с Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта за периода 2012-2020 година. Една от идеите, които се зародиха бе създаването на награда за млад учен в областта на спорта, която да бъде дадена на специалист, който с работата си допринася за развитието на спортната наука в България.

В пленарната сесия своя опит и успешен пример за реализиране на добри практики, показа носителят на Интернационалната титла на IBF и на Интерконтиненталната титла на WBA боксьора Кубрат Пулев, който с успехите си, с поведението си на публична личност и с работата си вдъхновява младите хора в последните години като ги кара да отделят повече време за спорт. Той разказа за работата си като професионален спортист и като мениджър на успешна школа по бокс и използва трибуната на конгреса да апелира към заинтересованите институции да продължават да полагат усилия в развитието на елитния и масовия спорт.

В края на сесията бе излъчено и специално видеопослание от Димитър Бербатов, студент на НСА, който говори от позицията си на елитен спортист, част от националната система за спорт, както и като основател на благотворителна фондация, подкрепяща талантливите деца на България.

Научната програма на конгреса продължи с пленарна сесия на тема „Спорт за високи постижения“ с ключови лектори проф. Владимир Платонов и спортния специалист Антонио Робустели и с четири паралелни симпозиуми по проблемите на физиотеразпията; спортната психология; спортния мениджмънт и доброволчеството; иновациите и технологиите в спорта.

Утре предстоят паралелни симпозиуми и постерна сесия. Предстои и връчването на наградите “Млад учен“ и „Най-добър постер“,след които конгресът ще бъде официално закрит.

Организационният комитет на конгреса е под ръководството на ректора на НСА „Васил Левски“ проф. Пенчо Гешев и зам.-ректора по научната и международната дейност проф. Татяна Янчева, а в него с научни доклади и постери в двата дни са регистрирани 300 участници от над 15 държави от цял свят.

 
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share