НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА и Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в Казанлък постигнаха споразумение за сътрудничество

На 3 май в Казанлък се проведе среща с директора, учители и ученици от Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениждмънт с проф. Лозан Митев, представител на НСА"Васил Левски". Срещата бе организирана по инициатива на младата преподавателка по физическо възпитание и спорт Цветелина Джоргова за да представи НСА "Васил Левски" на учениците участващи активно в спортния живот на училището и същевременно да се подготви споразумение за сътрудничество между двете образователни институции.

На присъстващите ученици бе представен кратък филм за НСА "Васил Левски", а с директора и учителите бяха обсъдени възможностите за перспективно сътрудничество свързано с предоставяне на методически материали, посещения на спортни отбори в НСА, включване на учителите по физическо възпитание в квалификационни курсове и научни форуми, участие в съвместни проекти и др. Договорено бе и посещението на директора на професионалната гимназия в НСА за подписване на договор за сътрудничество.

По време на срещата бе обявена първата съвместна инициатива - участие двама ученика, които ще вземат участие в 35 сесия на Националната олимпийска академия като награда за тяхната многостранна спортна дейност и достойно представяне на училището, водени от своята учителка Цветелина Джоргова.

Проф. Лозан Митев се запозна с работата на учителите по физическо възпитание и разгледа базата на училището, както за спортна дейност, така и цялостната инфраструктура за професионална подготовка.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share