НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Представители на Немския спортен университет и Немската олимпийска академия посетиха НСА “Васил Левски“

От 5 до 7 април на посещение в НСА бяха проф. Манфред Лемер, дългогодишен ръководител на института по история на спорта в Немския спортен университет и Тобиас Кнох, директор на Немската олимпийска академия. Делегацията пристига в НСА във връзка с подготовката на Третата Европейска конференция на Националните олимпийски академии тази година в Албена, на която ще се учреди по инициатива олимпийските академии на България и Германия Европейска асоциация на Националните олимпийски академии(НОА).

Във връзка с това бяха проведени конструктивни разговори с ректора проф. Пенчо Гешев, който е и председател на НОА на България и зам.ректора на НСА доц. Николай Изов, всички въпроси свързани с предварителната подготовка и провеждане на проявата.

Немската делегация имаше ползотворни срещи в БОК с генералния секретар на БОК Белчо Горанов и шефа на международния отдел на БОК, госпожа Румяна Динева.

Европейската конференция на националните олимпийски академии ще се проведе от 7 до 10 юни в Албена. В проявата ще участват най-малко 37 Олимпийски академии, които от 2013 година полагат усилия за създаване на обща организационна и образователна концепция за развитие на сътрудничество.

Гостите взеха участие в проведената на 6 април педагогическа конференция за учители и студенти „Олимпийско образование и възпитание в училищната среда“. Проф. Лемер изнесе интересна лекция за актуалните проблеми на олимпийското движение в условията на съвременната криза. Тобиас Кнох представи пред публиката опита и постиженията на Немската олимпийска академия.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share