НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

При голям интерес премина първият ден от двудневната международна научно-приложна конференция „Актуални проблеми на физическата култура“

Домакин на научния форум закономерно бе Национална спортна академия „Васил Левски“, която събра в своята Аула Максима над 120 експерти по физическо възпитание от Регионалните управления на образованието, учители по физическо възпитание и преподаватели по спорт във висши училища от София и страната.

Конференцията откри ръководителят на катедра „Теория на физическото възпитание и спорт“ доц. Каролина Лазарова.

„Това е прекрасен повод да бъдем отново заедно. Знаем, че именно нашата катедра е в основата на създаването и изграждането на днешната Национална спортна академия „Васил Левски“ – едно забележително, единствено по своя характер висше училище“, обърна се към присъстващите доц. Лазарова в емоционалния си поздрав.

„Физическото възпитание е заемало, заема и ще заема своето достойно място в образователната система на Република България. Настоящата конференция, както и всички подобни срещи ни дават отговор на множество въпроси,които стоят пред нас и ви пожелавам тя да е успешна в начинанието си“, каза още тя.

Ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев също поздрави участниците: „Приветствам ви с добре дошли на днешната конференция. Тя наистина е от особено значение не само с това, че е в годината на юбилея на Национална спортна академия по повод на нейната 75-а годишнина, но тя е практическа конференция. В нейната работа присъстват много учители. Най-доброто в случая е, че тук, след докладите и събеседванията могат да излязат идеи, с които да се поставят на вниманието на министерството на образованието и науката проблемите на физическото образование в училищата. Наясно съм, че се сблъсквате с тези проблеми на местно ниво – не само по отношение на материалната база, но и отношението към вас…. Пожелавам успех на конференцията тя да има своята роля, а ефектът от нейното провеждане да бъде наистина голям.“

„Не случайно тази конференция е първата от дългата поредица научни конференции на катедрите в НСА. Първа е защото, може би проблемите на физическото възпитание са едни от най-важните. Ние много разчитаме на това, да очертаете насоките в това ново време. Тук трябва да дадем посоката, която другите да следват. Няма по-велика професия от това да бъдеш учител и ние всички трябва да дадем своя дан, за да направим тази професия наистина толкова достойна, колкото тя заслужава да бъде“ каза в своя поздрав зам.-ректорът по научната и международна дейност проф. Татяна Янчева.

Първата презентация в програмата бе на проф. Лозан Митев,който маркира важните лица и моменти от 75-годишната история на НСА. Историята на катедра "Теория на физическото възпитание" представи доц. Светослав Маврудиев, доц. Боянка Пенева запозна присъстващите с добрите практики на физическото възпитание в Европа, а доц. Валентина Гигова представи методологичните аспекти на анализа на данни от експеримент в областта на физическото възпитание и спорта за подрастващи.

Сред гостите на конференцията бе академичното ръководство на НСА „Васил Левски“ и експертът по физическо възпитание от РУО -София-град г-жа Мариана Стоилова, а поздравителен адрес до организаторите бе изпратен от началника на РУО – Бургас г-жа Виолета Илиева.

Над 35 са научните доклади и постерите, заявили участието си през двата дни на форума. В научната му програма са включени множество секционни заседания, практически сесии по волейбол и баскетбол с доц. Вера Антонова и доц. Георги Брестнички, работни срещи, кръгла маса и коктейл.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share